Stress signaler

Stress Signaler

For at du kan takle stress, er det vigtigt at lære dine stress signaler at kende. Dine stress signaler fortæller dig hvor stresset du er. Stress signalerne er også en vigtig “nøgle” til at finde årsagen til din stress og stoppe stressen inden den udvikler sig og bliver alvorlig.


Nedenfor ser du nogle af de mest almindelige stress signaler, sorteret efter, hvor alvorlig stressen er. De grønne er de svageste signaler, derefter de gule og så de røde, som betyder fuld STOP. Det er vigtigt, at understrege at alle nedenstående signaler kan skyldes andet en stress

Grønne signaler – ”her og nu” stresstilstand

• Muskelspændinger • ”Sommerfugle” i maven • Midlertidig hjertebanken • Midlertidig rysten eller tics • Knugen i brystet • Tør i munden • Sveder• Tissetrang

Gule signaler – krop og psyke ude af balance

• Træthed • Sover dårligt om natten • Tænker hele tiden • Uro i kroppen • Irritabel • Indre modstand /modvilje • Lettere til tårer • Indesluttet

Røde signaler – NU er ubalancen blevet for stor

• Glemmer ting • Fraværende • Større forbrug af stimulanser kaffe, slik, hovedpinepiller • Aggressiv • Mindre social • Erkendelsen forsvinde/mangler • Uforklarlige smerter • Eksem og sygdom forværres

Powered by SYNNESTVED ID vs INUIT TYPES